Medlemskap

Medlemskap i Fors Snöskoterklubb ger en gemenskap, möjlighet att möta nya vänner och kanske inspireras att prova nya aktiviteter.

Tänk på att om du åker på lederna som Fors SSK preparerar och sköter om så har många i klubben lagt ner mycket tid och arbete för att lederna ska vara fina, det är viktigt för klubben att du bidrar med ditt medlemskap.

För att klubben enklare och snabbare ska kunna nå ut med information till DIG som medlem, vill vi att du kompletterar dina medlems uppgifter med: Namn, adress, mobilnr och mailadress

Maila uppgifterna till info@forsssk.se eller så kan du också skicka ett meddelande till klubben via menyn Kontakt/Info och klicka på Meddelande till Klubben.


Så gör du:
Sätt in motsvarande summa enligt nedan på BankGiro 268-5956
Skriv namn, adress i meddelanderutan.

Årsmedlemskap för 2015:

Medlemskap Familj (inkl. ungdom upp till 20 år)
150 kr
Enskild
100 kr

Fors SSK